Cenník


Administratívne služby (spísanie žaloby, zmluvy, návrhu…)

Sociálno-psychologický výcvik

50 €/ jednu zmluvu

20 €/ hod.

Konzultačné služby a poradenstvo v oblasti administratívnych služieb 10 €/ hod.
Vydavateľská činnosť podľa dohody
Reklamné a marketingové služby podľa dohody
Počítačové služby ceny na subdoméne
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí podľa dohody
Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb: 5 €/hod.
Príplatok za sobotu, nedeľu a sviatky: 1 €/hod.
Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť 3 €/hod.
Doučovanie predmetov (AJ,NJ) 6 €/hod.
Doučovanie iných predmetov (matematika, slovenčina,…) 4 €/hod.