Reklamné a marketingové služby


Reklama má význam len vtedy ak je pravdivá, klamlivá reklama sa zo lží usvedčí sama!

Ponúkame našu web. stránku pre vzájomnú informovanosť pre šírenie pravdivých informácií o publikovaných službách a výrobkoch.

Zabezpečíme reklamné a marketingové služby podľa Vašich požiadaviek v súlade s vyššie uvedenou filozofiou Socialis spol. s r.o.