“Boh vymyslel čas, my ho len odmeriavame”

 

Socialis spol. s r.o. znamená sociálny, týkajúci sa ľudskej spoločnosti, spoločenský.

Pomoc, podpora a sprevádzanie sú naše atribúty s ktorými pracujeme  v prospech klienta a pre klienta.

bannerpzz