Opatera starších ľudí


Poskytujeme  opateru starších ľudí a vykonávame:

  • domáce práce ( bežné upratovanie, varenie, žehlenie, pranie, nákupy,…);
  • príprava a podávanie jedál;
  • pomoc pri telesnej hygiene;
  • pomoc pri obliekaní, vyzliekaní, vstávaní;
  • sprievod k lekárovi a podávanie liekov podľa pokynov lekára;
  • prechádzky, poradenstvo …

Je to jednoduché, Vy nám zavoláte, alebo zanecháte odkaz, my sa s Vami skontaktujeme a pripravíme zmluvu o poskytovaní opatery v zmysle zákona.

Tieto služby sa nevykonávajú podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách!

Služby poskytujeme v rozpätí od 2 do 8 hodín aj počas sviatkov a dní pracovného voľna.

Služby neprepláca zdravotná poisťovňa ani sociálna poisťovňa!