Supervízia


Ceny supervízií platné pre rok 2024:
Individuálna supervízia : 49,00 EUR/ hod. (60 minút)
Skupinová supervízia:     54,00 EUR/ hod. (60 minút)

 

Pozývame vás na vzdelavánie v oblasti soc.služieb, psychoterapie, komunikačných výcvikov, či supervízie v lone prírody do obce Havka, pri Spišskej Starej Vsi. Chalupa je 10 miestna a je kompletne vybavená… Ide o jedinečnú relaxáciu spojenú so vzdelávaním v režime: doobeda vzdelávanie – poobede relax v prírode a večer pohoda pri grile či krbe. Informácie o cenách zašleme na požiadanie.

Poskytujeme supervíziu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Supervízia

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialnopravna-ochrana-deti-socialna-kuratela/supervizia/?fbclid=IwAR05hUuRWlTJ29PuVTYyqFixJuZ7SuhqHUIbWIv0vskmMCcVHWf3ii–0wg

 

CENA SUPERVÍZIE 2023

Cena supervíznej hodiny je:

  • individuálna:  44,00 EUR/hod. (60 minút)
  • skupinová:     49,00 EUR/hod. (60 minút)

 

Ceny supervízie vychádzajú z cien stanovených Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v SR

Poskytujeme zľavy!