Supervízia


Poskytujeme supervíziu v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Supervízia

http://www.employment.gov.sk/supervizia.html

 

CENA SUPERVÍZIE

Cena supervíznej hodiny je:

  • individuálna:  39,83 EUR (25,80 EUR brutto)
  • skupinová:     43,81 EUR (28,39 EUR brutto)

 

 

Cena individuálnej supervízie pri Dohodách o vykonaní práce pozostáva z:

Celková cena práce – CCP:                39,83 EUR ( hodnota jednej hodiny zamestnávateľa )

35,2 % poistné firma CCP:               -14,02  EUR ( hradí zamestnávateľ poisťovniam)

Brutto:                                                  25,80   EUR

13,4 % odvod zamestnanec:             – 3,46 EUR (zrážka zo mzdy zamestnanca)

daň 19 %:                                            – 4,25  EUR (zrážka zo mzdy zamestnanca)

Čistá mzda:                                        18,09 EUR/ hodina ( mzda na účet zamestnanca)

 

Cena skupinovej  supervízie pri Dohodách o vykonaní práce pozostáva z:

Celková cena práce – CCP:                43,81 EUR ( hodnota jednej hodiny zamestnávateľa )

35,2 % poistné firma CCP:               -15,42 EUR ( hradí zamestnávateľ poisťovniam)

Brutto:                                                  28,39 EUR

13,4 % odvod zamestnanec:              -3,80 EUR (zrážka zo mzdy zamestnanca)

daň 19 %:                                             -4,67  EUR (zrážka zo mzdy zamestnanca)

Čistá mzda:                                        19,92  EUR/ hodina ( mzda na účet zamestnanca)

 

 

Ceny supervízie vychádzajú z cien stanovených Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov v SR

Poskytujeme zľavy!