Administratívne služby


Spísanie a podanie žalôb a návrhov na súdy, spísanie kúpno-predajných zmlúv,  a iné administratívne služby, podľa pokynov klienta.

Konzultačné služby v oblasti administratívnych služieb.