Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí


Organizujeme rôzne kultúrne a spoločenské podujatia:
Po hudobnej stránke zabezpečíme živú produkciu vážnej hudby na rôzne príležitosti akými sú Deň mesta, Deň obce, Vianočné a veľkonočné koncerty, oslavy farnosti alebo spoločenstiev.
Ponúkame koncertné vystúpenia vo firmách (jubilejné oslavy zamestnancov, výročné sviatky firmy a pod.)
Ponúkame krátke vystúpenia na rodinných oslavách (oslavy 50, 60…)
V spolupráci so základnými umeleckými školami a konzervatóriom ponúkame výchovné koncerty pre školy.
Podľa vašich požiadaviek spracujeme a prednesieme smútočný príhovor na pohrebe alebo svadobný príhovor.

 

Putovanie za históriou