Opatera deti


Potrebujete na krátky čas povarovať dieťa?

Chcete vybavovať úradné záležitosti, navštíviť lekára, či v pokoji nakupovať?

                      PONÚKAME:   

  • krátkodobú starostlivosť v celom rozsahu zdravej životosprávy dieťaťa;
  • jednorazové zabezpečenie dohľadu deti počas neprítomnosti rodičov vo večerných hodinách;
  • dohľad a stráženie detí aj počas víkendov a sviatkov.